Skip to content Skip to footer

İşitme Testi

İşitme testleri, işitme düzeyiniz ve kulağınız hakkında bilgi veren, odyolog veya odyometristler tarafından yapılan testlerdir.

Saf Ses Odyometri

Konuşma Odyometrisi

Timpanometri

Akustik Refleks Testi

ABR (BERA) Testi

Saf Ses Odyometrisi

Saf ses odyometri testi, işitmenin değerlendirilmesinde en çok uygulanan test yöntemidir. Bu test ile her iki kulakta da minimum duyulabilen işitme düzeyi ölçülmektedir. Sessiz bir kabinde farklı frekanslarda sesler gönderilerek hava ve kemik yolu ölçüm ile kişinin en az duyduğu seviye tespit edilir. Hava yolu ölçümde kulağa kulaklık takılarak işitme kaybının derecesi, kemik yolu ölçümde ise mastoid kemiğe kemik vibratör yerleştirilerek işitme kaybının tipi belirlenmektedir.

Konuşma Odyometrisi

İşitme kaybıyla beraber gelişen sesleri duysa bile konuşulanları anlayamama en büyük problemlerden birisidir. Bu nedenle saf ses odyometri testi yapıldıktan sonra hastanın konuşmaları anlayabildiği minimum seviye ve konuşmaları ayırt edebildiği skorlar bakılmaktadır. Konuşma testi sırasında okunan çok heceli ve tek heceli kelimeleri hastanın tekrarlaması istenir. Konuşma testleri aynı zamanda işitme cihazından alınabilecek verim hakkında da bilgi vermektedir. 

Timpanometri

Timpanometri testi, kulağa yerleştirilen prob yardımıyla kulağa basınç verilerek yapılan kısa süren bir testtir. Orta kulak yapılarının fonksiyonları, kulak zarı hareketliliği ve kulak akıntısı hakkında bilgi verir. 

Akustik Refleks

Akustik refleks testi, prob yardımıyla ses gönderilerek orta kulakta bulunan stapes kasının verdiği yanıta göre beyin sapına kadar olan işitsel yolların değerlendirilmesinde kullanılan test yöntemidir. Yapılan diğer testlerdeki bulgular ile birlikte işitme kaybına sebep olan yerin belirlenmesine yardımcı olur.