Skip to content Skip to footer

İşitmek düşünmektir

Kulaklarınız sesi toplar, ancak sesi gerçek anlamda anlayan beyninizdir.

İyi bir işitme duyusu beyninizin yaşamınız boyunca sağlıklı kalmasına ve diğer birçok sağlık sorununun önlenmesine yardımcı olur.

Beyninizin daha fazla sese ihtiyacı olabilir!

Beyniniz ihtiyacı olan ses bilgisini almazsa, insanların konuştuklarını ve
etrafınızda olup bitenleri anlamakta daha fazla zorlanırsınız.

Bu şekilde, işitme sorunu bir beyin sorunu haline gelir ve yaşamsal bir soruna dönüşür. Bunun nedeni, işitmenin beynin işitme merkezinde işleyişidir.

Beyniniz yeterli sesi almazsa ne olur?

İşitme kaybı olduğunda, kulaklarınızdan beyninize yeterli ses bilgisi gelmez
veya ses bilgisinin kalitesi çok düşük olur.

Bu, beynin bulunduğunuz ortamda kendini yönlendirmesini daha da zorlaştırır.
Bu yüzden, önemli olan şeylere odaklanması da zorlaşır.

Beyninizin, bulunduğunuz ortama anlam katan tüm farklı bölümlerini
etkiler. Tüm bunlar daha fazla çalışma gerektirir. 

Tedavi edilmeyen işitme kaybının sonuçları

İşitme zihinsel bir süreç olduğundan, tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen işitme kaybı beyniniz için olumsuz sonuçlara yol açabilir. 

Beyninizin beklendiği gibi çalışması için, tam bir ses perspektifine ihtiyacı vardır. Beyninizin sese erişiminin sınırlı olması durumunda hayatınızda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir:

Sosyal izolasyon ve depresyon

Tedavi edilmemiş işitme kaybı olan insanlar, karmaşık ses ortamlarıyla başa çıkamadıkları için, sosyal ortamlardan uzaklaşma aşamasına gelebilirler. Bu da, yalnızlık, sosyal izolasyon ve depresyon riskini artırır.

Denge kaybı ve düşmeye ilişkin yaralanmalar

Tedavi edilmeyen işitme kaybı, insanların dengesini etkileyerek, düşmeye ilişkin yaralanma riskini üç kat artırabilir.

Bilişsel zayıflamada hızlanma

Artan zihinsel yük, uyarılma eksikliği ve yeniden düzenlenen beyin işlevi bilişsel zayıflamada hızlanmayla ilişkili olup, bu durum hatırlama, öğrenme, konsantrasyon ve karar verme becerinizi etkiler.

Demans ve Alzheimer hastalığı

Demans riski ileri-çok ileri derece işitme kayıplarında beş kat, orta dereceli işitme kayıplarında üç kat, hafif işitme kayıplarında iki kat artar.