Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

İşitme Kaybı Dereceleri

İşitme eşikleri, sesten yalıtılmış bir ortamda odyometre adı verilen bir cihaz kullanılarak saptanır. Odyometri cihazı gönderilen saf sesler özel bir kulaklık ile kişiye aktarılır. Pes seslerden tiz seslere doğru; 250, 500, 1000,2000,4000,6000 ve 8000 Hz frekans bandlarında kişinin işitme eşikleri belirlenir. Sesin şiddeti desibel (dB) cinsinden ölçülür. “0″ desibel insan kulağının işitebileceği en düşük ses olarak kabul edilir. 30 dB Fısıltı sessiz konuşma, 60 dB Normal konuşma, 90 dB yoğun trafik gürültüsü, 100dB Elektrikli testere asfalt delme makinası, 115 dB Yüksek sesli roket, jet, diskodaki sesler. 140 dB silah sesi, top sesi, patlama sesi, jet motoru.

Yükses şiddette sese ne kadar uzun süre maruz kalırsanız işitmede o kadar fazla hasar oluşur. Aynı zamanda ses kaynağına ne kadar yakınında olursanız o kadar fazla etkilenirsiniz.

Sesin duyma derecelerinin desibelleriniz seviyesi ile beraber 500, 1000 ve 2000 Hz frekanslarında aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan ortalama değerler;

0-25 dB arasında ise Normal İşitme

25-40 dB Çok Hafif Derecede İşitme Kaybı. Normal işitmeye çok yakın bir durum olduğundan kişiyi çok rahatsız etmez. Özel durumlarda işitme cihazı kullanımı tavsiye edilebilir.

40-55 dB Hafif Derecede İşitme Kaybı. Düşük şiddetteki sesler duyulamaz, özellikle gürültülü ortamlarda konuşulanların anlaşılmasında zorluk yaşanır. Mutlaka işitme cihazı kullanmaya başlanmalıdır.

55-70 dB Orta Derecede İşitme Kaybı. Düşük ve orta şiddetteki sesleri duymakta sıkıntılar yaşanır, gürültülü ortamlarda konuşulanları anlamak çok zordur. Mutlaka işitme cihazı kullanılmalıdır.

70-90 dB İleri Derecede İşitme Kaybı. Sadece yüksek şiddetteki sesleri duyar ama anlayamaz. Birebir konuşmalarda bile anlama sorunu yaşanır. Çocuk hastalarda konuşma ve lisan gelişimi olmaz. İşitme cihazı olmadan iletişim kurmak imkansızdır.

90 dB ve üzeri Çok İleri Derecede İşitme Kaybı. Konuşma sesleri duyulamaz, titreşimleri algılayabilir. İşitme cihazı olmadan iletişim kurmak imkansızıdır. Çocuk hastalarda konuşma ve lisan gelişimi olmaz, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı adayıdır.